• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2013

Zveřejněno: středa 9. červenec 2014 Napsal Michal Křelina

V pátek 7. února 2014 byly v Betlémské kapli předány ceny Siemens za rok 2013, kde i letos mezi oceněnými byli studenti a pracovníci katedry fyziky - a to druhé a třetí místo za nejlepší dizertační práci pro Ing. Daniela Gazdu, Ph.D. a Ing. Václava Potočka, Ph.D.

 

 Ceny za nejlepší disertační práci

    • 2. místo 25 000,- Kč student + 25 000,- Kč vedoucí práce Název práce: Interakce antikaonů s jaderným prostředím Autor: Ing. Daniel Gazda, Ph.D. Vedoucí práce: RNDr. Jiří Mareš, CSc., (ČVUT v Praze)  

    • 3. místo 20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedoucí práce Název práce: Quantum Walks Autor: Ing. Václav Potoček, Ph.D. Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Jex, DrSc., (ČVUT v Praze)