• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Úspěch našich studentů na 6. ČSSVK ve fyzice

Zveřejněno: pátek 22. květen 2015 Napsal Vojtěch Pacík

Ve dnech 14. a 15. května 2015 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích konal 6. ročník Česko - Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, což je soutěž vědeckých prací studentů bakalářského a magisterského studia. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci naší fakulty Jana Crkovská, Katarína Gajdošová, Renata Kopečná, Kateřina Moudrá, Martin Schäfer a Zakhar Tokar.

Kolegyně Renata Kopečná získala za svou práci s názvem "Event shape analysis in ultrarelativistic nuclear collisions" v kategorii Jaderná a subjaderná fyzika třetí místo a kolega Martin Schäfer vybojoval také třetí místo v kategorii Teoretická fyzika a fyzika kondenzovaných látek s prací "Structure of light hypernuclei in the framework of Fermionic Molecular Dynamics".

Gratulujeme oceněným a děkujeme všem účastníkům za příkladnou reprezentaci naší fakulty a katedry fyziky. Příští rok se bude konat již 7. ročník této soutěže a to na půdě naší fakulty.