• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Skvělá prezentace FJFI na konferenci EPS-HEP

Zveřejněno: neděle 2. srpen 2015 Napsal Vojtěch Pacík

eps hep2015Ve dnech 22. až 29. 7. 2015 měla skupina našich studentů a pracovníků možnost prezentovat své výsledky na konferenci Evropské fyzikální společnosti EPS-HEP 2015 ve Vídni, která je v současnosti největší konferencí částicové fyziky v Evropě. Velkým úspěchem je kromě příspěvků v jednotlivých sekcích také ocenění Jany Fodorové, která vyhrála hlavní cenu o nejlepší poster v konkurenci více než 200 příspěvků. Jako host plenárního zasedání byla pozvána Jana Bielčíková z ÚJF AV ČR, jako první český veděc v historii této prestižní konference.

Skupina experimentální a částicové fyziky FJFI ČVUT byla v letošním roce skvěle zastoupena skupinou sedmi účastníků. V paralelních sekcích přednesli své příspěvky Olga a Jan Rusňákovi, Gyulnara Eyyubova, Jana Crkovská, Barbara Trzeciak a Petr Chaloupka. Jako pozvaný host pak v plenárním zasedání vystoupila Jana Bielčíková z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, která na FJFI vyučuje a také vede naše studenty. Je třeba podotknou, že toto bylo vůbec první vystoupení českého vědce v plenární sekci této prestižní konference. Velkého úspěchu dosáhla také studentka teprve prvního ročníku magisterského studia Jana Fodorová, která prezentovala poster shrnující výsledky svého výzkumu produkce J/psi mezonu na experimentu STAR a která vyhrála cenu o nejlepší poster v obrovské konkurenci celkem dvě stě příspěvků. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší fakulty.