• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Experiment ALICE bude řídit pracovník z KF FJFI!

Zveřejněno: úterý 11. srpen 2015 Napsal Jan Čepila

alicePeriod run coordinatorem pro konec roku 2015 byl vybrán Michal Broz, postdoktorand na KF FJFI. Gratulujeme k této prestižní pozici v rámci experimentu ALICE.

Period run coordinator(PRC) řídí chod celého experimentu pod vedením Run coordinatora. Zatímco Run coordinator je zvolený na celou dobu plánovaného fungování detektoru mezi odstávkami (obvykle 1-2 roky), PRC se střídají po několika měsících a jsou voleni ze zkušených pracovníků experimentu. Mezi povinosti PRC patří každodenní plánování nastavení detektorů a koordinace expertů na jednotlivé sub-detektory. Dále pak starost o obsazení a plynulý chod směn na každodenním řízení detektoru.