• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Článek pracovníků KF ve výběrů nejlepších článku v IOP za rok 2015

Zveřejněno: čtvrtek 18. únor 2016 Napsal Michal Křelina

IOP

IOP Publishing (Institute of Physics), britská společnost vydávající knihy a prestižní odborné časopisy jako jsou Journal of Physics, New Journal of Physics, European Journal of Physics a mnoho dalších, sestavuje každoročně výběry nejlepších článků publikovaných ve svých časopisech. Do právě zveřejněných Highlights of 2015 časopisu Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical byl zařazen článek Three-dimensional superintegrable systems in a static electromagnetic field od autorů A. Marchesiello, L. Šnobl a P. Winternitz, který vyšel ve 

 

Three-dimensional superintegrable systems in a static electromagnetic field

Published 11 September 2015© 2015 IOP Publishing Ltd Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume 48, Number 39
Abstract: We consider a charged particle moving in a static electromagnetic field described by the vector potential $vec{A}(vec{x})$ and the electrostatic potential $V(vec{x}).$ We study the conditions on the structure of the integrals of motion of the first and second order in momenta, in particular how they are influenced by the gauge invariance of the problem. Next, we concentrate on the three possibilities for integrability arising from the first order integrals corresponding to three nonequivalent subalgebras of the Euclidean algebra, namely $({P}_{1},{P}_{2}),$ $({L}_{3},{P}_{3})$ and $({L}_{1},{L}_{2},{L}_{3}).$ For these cases we look for additional independent integrals of first or second order in the momenta. These would make the system superintegrable (minimally or maximally). We study their quantum spectra and classical equations of motion. In some cases nonpolynomial integrals of motion occur and ensure maximal superintegrability.

Článek je do konce roku 2016 volně dostupný.