• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Transportní jevy a nerovnovážné systémy

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Transportní jevy a nerovnovážné systémy

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02TJNS - Transportní jevy a nerovnovážné systémy
 • 02TSFA - Termodynamika a statistická fyzika

 

  Okruhy otázek:

 1. Statistický popis fyzikálních procesů, rozdělovací funkce

 2. Liouvillův teorém a jeho důsledky

 3. BBGKY hierarchie

 4. Srážky v kinetické teorii

 5. Boltzmannova transportní rovnice

 6. Ustanovení rovnováhy, tvar rovnovážných rozdělovacích funkcí

 7. Transportované veličiny, výpočet středních hodnot veličin

 8. Rovnice vedení tepla, difuze, elektrická vodivost

 9. Difuzní přiblížení v Boltzmannově transportní rovnici

 10. Kvantově mechanická Boltzmannova rovnice