• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Teorie plazmatu

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Teorie plazmatu

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02TPLA12 - Teorie plazmatu 1, 2

 

  Okruhy otázek:

 1. Pohyby nabitých částic: Lagrangeova a Hamiltonova funkce v relativistickém i nerelativistickém případě, Pohyb v homogenním elektrickém a magnetickém poli

 2. Pohyby nabitých částic: Rovnice pro gyrační střed, driftová rovnice a teorie driftů, adiabatické invarianty, síla –μ grad B, magnetické zrcadlo, dipól, geometrie tokamaku

 3. Statistický popis plazmatu: Boltzmannova rovnice a její různé varianty, rovnice přenosu a přechod ke kontinuu, jednoduché transportní jevy

 4. Statistický popis plazmatu: Fokkerova-Planckova rovnice, Rosenbluthovy potenciály, ubíhající řešení

 5. Magnetohydrodynamika: zamrzání a difúze magnetického pole, Hartmannovo řešení, helicita a zákon jejího zachování, vztah k Beltramovým polím

 6. Magnetohydrodynamika: rovnováha proudového vlákna, Bennettovo řešení, dvojvrstva, podmínky na rázové vlně

 7. Plazmové vlny: magnetoakustický komplex vln, elektromagnetický komplex vln, hvizdy

 8. Plazmové vlny: Stixovy koeficienty, CMA digram, vysokofrekvenční tenzor permitivity, Faradayova rotace

 9. Nestability v plazmatu: vícesvazková nestabilita, vektor posunutí a rovnice pro něho, kritérium stability, nestability s hranicí (plazmové vlákno)

 10. RT, KH a RM nestabilita, rezistivní nestability, rekonekce, Landauův útlum