• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Diagnostika plazmatu

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Diagnostika plazmatu

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 02DPLA - Diagnostika plazmatu

 

  Okruhy otázek:

 1. Měření proudů, napětí a magnetických polí.

 2. Atomová a radiační fyzika, spektroskopické metody stanovení parametrů plazmatu.

 3. Detekce rtg. záření, rentgenová spektroskopie.

 4. Interferometrie, šlírová a stínová metoda.

 5. Thompsonův rozptyl.

 6. Svazky neutrálních částic jako aktivní diagnostika, detekce neutrálních částic.

 7. Mikrovlnná diagnostika.

 8. Sondová měření.

 9. Detekce elektronů, iontů a neutronů s časovým, prostorovým a energetickým rozlišením.

 10. Analýza a zpracování neutronových signálů metodami time-of-flight, MC.