• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Co bude po LHC?

Zveřejněno: pátek 1. březen 2019
Napsal Miroslav Myška

Běh urychlovače LHC („Large Hadron Collider“) v laboratoři CERN je naplánován ještě na 3 roky (2021-2023). Co bude potom? Vyženeme chudáky fyziky do vulgárního světa tržní ekonomiky? Samozřejmě že ne! Postavíme ještě lepší a výkonnější urychlovač přece!

Bude se jednat o tzv. upgrade stávajícího urychlovače a proto ponese podobné jméno HL-LHC, „High Luminosity LHC“, neboť právě luminosita urychlovače bude výrazně navýšena. Od HL-LHC se za cca 12let očekává desetinásobné množství nabraných dat než bude nabráno na LHC. Energie protonů je přitom plánována na stejných 7 TeV, jako pro závěrečný běh LHC. A co bude po roce 2038? Ne, ani to nebude konec urychlovačové fyziky. Plány jsou více než smělé na tzv. HE-LHC („High Energy“ LHC) s plánovanou energií pro protony 13,5 TeV a který by měl poskytnout pětinásobné množství dat než předchozí urychlovače.

HLLHC precision

V tomto případě rozhodně neplatí staré české přísloví „sliby chyby“! Slibované množství dat nám totiž poskytne naprosto nebývalou přesnost pro měření parametrů Standardního Modelu mikrosvěta a tím nám umožní hledat vzácné procesy dosud našemu oku skryty. V současné době vychází 220 stránková studie fyziky Standardního Modelu (tzv. „Yellow Report“), která se snaží shromáždit základní výzkumná témata, která budou moci fyzikové zkoumat na budoucích urychlovačích. A samozřejmě, že ani čeští fyzikové nezůstali pozadu (J. Lidrych, R. Žlebčík, M. Myška).

Obrázek: Příkladem rostoucí přesnosti měření mezi LHC a HL-LHC budiž diagram přesnosti pro měření hmot W bosonu (osa x) a top kvarku (osa y).

 

Úterky s vědou v Děčíně

Zveřejněno: čtvrtek 14. únor 2019
Napsal Jan Čepila

Populární přednášky v podání předních odborníků pochopitelné široké veřejnosti, zabývající se historií i současností vědy, prošpikované perličkami s nimiž jsou spojeny jednotlivé vědecké objevy.

02.10.2018 - Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. - O českých a cizích slovech
04.09.2018 - plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D. - Co nám může prozradit hmyz nejen o mrtvém těle
06.11.2018 - Ing. Emanuel Šíp - Naléhavé strategické otázky vysokorychlostní železnice
04.12.2018 - Doc. Ing. Zdeněk Říha - Sdílená ekonomika
05.03.2019 - Mgr. Radek Kříček - Po astronomických klenotech divokého západu

 

Lednové vydání časopisu Physical Review D ocenilo práci vědců z katedry fyziky FJFI

Zveřejněno: úterý 29. leden 2019
Napsal Lukáš Kramárik

clanok physRevDVe středu 2. ledna 2019 publikoval americký časopis Physical Review D studii saturačních jevů ve dvou-hadronových korelacích v urychlovačových experimentech. Tato práce vznikla ve spolupráci vědců z oboru EJČF z FJFI ČVUT v Praze, pařížské Polytechniky a fyzikálního institutu univerzity v Granadě a kvůli důležitému tématu a provedení byl oceněn jako volba editorů pro lednové vydání a díky tomu byl rychle zviditelněn mezi vědeckou komunitou. 

Práce pojednává o možnosti prokázání existence saturačních efektů v rámci kvantové chromodynamiky (dosud nepotvrzený jev vázaný na gluonovou rekombinaci uvnitř hadronů) s použitím dvou-hadronových korelací, které jsou měřitelné na urychlovačích. Práce konfrontuje teoretickou předpověď s dostupnými daty a potvrzuje své předpovědi. Chybí jí ovšem stále několik klíčových ingrediencí při výpočtu (jako například Sudakovovy faktory) a tak i přes množící se důkazy zůstává otázka potvrzení gluonové saturace stále otevřena.

Více na: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.99.014002

Fúzní den s ABC a Jadernou fakultou ČVUT

Zveřejněno: středa 2. leden 2019
Napsal Ondřej Grover

Fakultní tokamak GOLEM byl navštíven redakcí časopisu ABC. Shlédněte krátkou videoreportáž z návštěvy, více na ABC TV.

V novém lednovém čísle hledejte 3-stránkový článek (náhled), včetně 3D obrázků (3D brýle přiloženy k časopisu). Článek se jmenuje Tokamak GOLEM: Hvězda uprostřed hlavního města

23. března 2019 proběhne Fúzní den s ABC a Jadernou fakultou ČVUT, během kterého čtenáři ABC dostanou možnost tokamak navštívit a vytvořit vlastní plazmatický výboj. Pro registraci pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., podrobné informace dostanete na konci února.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urychlovač LHC má dvouletou přestávku

Zveřejněno: úterý 4. prosinec 2018
Napsal Miroslav Myška

LHC

V pondělí 3. prosince byl po čtyřech letech provozu slavnostně vypnut urychlovač LHC (Large Hadron Collider) v laboratoři CERN v Ženevě. Urychlovač běžel od roku 2015 a srážel převážně protony urychlené na 6,5 TeV (1012 eV) nebo ionty olova urychlené na 2,51 TeV. Celkem bylo dosaženo cca 2*1015 protonových srážek, z nichž jen malá část byla vybrána k dalšímu studiu. Přesto objem uložených dat dosahuje 300 tisíc terabajtů. Urychlovač i experimenty na něm teď čeká dvouletá kůra oprav a vylepšení. Poté se již jistě dočkáme plánované energie protonů 7 TeV. 

 

Více např. na 

https://home.cern/news/press-release/accelerators/lhc-prepares-new-achievements