• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Michal Broz členem fyzikálního výboru kolaborace ALICE

Zveřejněno: úterý 17. září 2019
Napsal Lukáš Kramárik

Michal BrozNa experimentu ALICE v CERN je spolu 8 fyzikálních skupin, které se zabývají fyzikálními výstupy kolaborace. Náš pracovník Michal Broz byl opět zvolen koordinátorem fyzikální skupiny zabývající se ultra-periferálními srážkami na experimentu ALICE. 

Michal Broz se taky automaticky stal členem fyzikálního výboru experimentu, který má spolu 25-30 členů a dohlíží na priority celé kolaborace, která má přibližně 1800 členů. Koordinátor fyzikální skupiny taky dohlíží na přípravu nových dat a fyzikální analýzy až do jejich publikace. Mezi další povinnosti patří schvalování abstraktů a prezentací na konferencích, recenze sborníkových příspěvků a koordinace strategie pro zveřejňování výsledků fyzikální skupiny.

Závěrečná konference projektu Teachener

Zveřejněno: středa 19. červen 2019
Napsal Jaroslav Krbec

logo web retina

27. - 28. 6. 2019 v Gdaňsku proběhne závěrečná konference tříletého projektu TEACHNER, na kterém se jako partner podílela i FJFI ČVUT s koordinátorm Janem Mlynářem. Více informací nalezente zde.

Číst dál...

Informační schůzka pro budoucí studenty FTTF

Zveřejněno: pondělí 6. květen 2019
Napsal Jaroslav Krbec

lakacky2019 img

Číst dál...

GOMTRAIC 2019 úspěšně za námi

Zveřejněno: pátek 8. březen 2019
Napsal Jaroslav Krbec

Na FJFI se tento týden konal workshop s názvem GOMTRAIC, v rámci kterého proběhly experimenty a analýza dat na tokamaku Golem. Kapacita workshopu byla 15 studentů a v nabídce bylo 5 experimentálních témat (od sondových měření okraje plazmatu až po měření ubíhajících elektronů). Workshop je spolufinancován organizací FuseNet.

Číst dál...

Věda z FJFI ovládla Chaos

Zveřejněno: úterý 5. březen 2019
Napsal Martin Malachov

fractal2V březnovém vydání amerického časopisu Chaos: An interdisciplinary Journal of Nonlinear Science se na titulní straně objevil článek vzniklý ze spolupráce katedry fyziky FJFI a ústavu Maďarské akademie věd Wigner Research Centre for Physics. To, že editoři článek Phase Transition in Iterated Quantum Protocols for Noisy Inputs vybrali jako tzv. featured article, je pro fakultu úspěch. Ukazuje, že výzkumná skupina Q3, která se v rámci matematické fyziky na FJFI věnuje teorii kvantové informace, řeší aktuální témata současné vědy a že se tato skupina umí prosadit ve světě. 

Mezioborový článek dává do souvislosti s kvantovou informací teorii chaosu, která se v rámci kvantové fyziky projevuje ve zcela nové formě. I velice jednoduché a praktické kvantové protokoly mohou být zdrojem překvapivě bohatých chaotických dynamik. Do neprobádaných vod článek vstupuje tím, že poprvé detailně studuje akci nelineárního protokolu na smíšené stavy. Odhaluje zajímavé zjištění, že fraktální struktury spojené s chaotickou dynamikou procházejí fázovým přechodem, kde roli klasické teploty hraje tzv. purita, neboli čistota kvantového stavu. Fraktální struktury protokolu jsou tedy až po určitou mez odolné vůči šumu a vlivům prostředí, což je zjištění jdoucí proti intuici běžně spojené s křehkostí chaosu. Článek je dva týdny zdarma dostupný přímo na stránkách časopisu na tomto odkazu.