Aktualizováno: pátek 2. červenec 2021 Zveřejněno: čtvrtek 21. prosinec 2017 Napsal Jaroslav Krbec

Pracoviště elektrická a magnetická pole

Cílem pracoviště je seznámit studenty s měřením elektrických a magnetických polí a elektromagnetických vln. Taková měření slouží k pasivní i aktivní diagnostice plazmatu prakticky ve všech zařízeních pro udržení plazmatu od tokamaku Golem až po ITER.

Součástí této sekce jsou následující experimenty:

  1. Mikrovlnný stend s generátorem elektromagnetických vln pro interferometrická měření.
  2. Výbojová komora s měřením parametrů plazmatu pomocí elektrických sond (Langmuirova sonda, výměnná sondová hlavice).
  3. Měření polohy plazmatu (vodiče) pomocí magnetických sond pro simulaci zpětnovazebního řízení v tokamaku.