Jméno vedoucího / Supervisor name: Res. Prof. Jan Horáček, dr. és sc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu, AV ČR
Jméno vedoucího / Supervisor name: Mihai-George Mureșan, MSc., Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: HiLASE
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: HiLASE
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: HiLASE
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Monika Vilémová, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Jméno vedoucího / Supervisor name: prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FJFI ČVUT
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ondřej Hort, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ