• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Částicová Praha

Zveřejněno: čtvrtek 27. září 2018 Napsal Miroslav Myška

CasticovaPrahaGroup

V týdnu 17. - 21.9. proběhl první ročník týdenní školy částicové fyziky pro středoškoláky s názvem Částicová Praha, kterou zorganizovala skupina IPPOG CZ, popularizující částicovou fyziku v ČR. Cca 50 žáků středních škol z celé republiky mohlo prožít intenzivní týden studenta VŠ. Absolvovali několik přednášek fyziky částic, navštívili různá pracoviště, seznámili se s odborníky různých oborů i možnými budoucími kolegy studenty a především pracovali na samostatných projektech, které na konci týdne krátce odprezentovali. Exkurze a práce na projektech probíhali na různých institucích: FJFI ČVUT, MFF UK, ÚJF a FÚ AV ČR. Mimořádně povedený byl i společenský večer organizovaný pražskou EPS Young Minds sekcí. Více fotek na FB Jaderka.

Děkujeme vám za účast a budeme se těšit na další akce na Jaderce.