• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
  • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
  • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
  • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
  • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Lednové vydání časopisu Physical Review D ocenilo práci vědců z katedry fyziky FJFI

Zveřejněno: úterý 29. leden 2019 Napsal Lukáš Kramárik

clanok physRevDVe středu 2. ledna 2019 publikoval americký časopis Physical Review D studii saturačních jevů ve dvou-hadronových korelacích v urychlovačových experimentech. Tato práce vznikla ve spolupráci vědců z oboru EJČF z FJFI ČVUT v Praze, pařížské Polytechniky a fyzikálního institutu univerzity v Granadě a kvůli důležitému tématu a provedení byl oceněn jako volba editorů pro lednové vydání a díky tomu byl rychle zviditelněn mezi vědeckou komunitou. 

Práce pojednává o možnosti prokázání existence saturačních efektů v rámci kvantové chromodynamiky (dosud nepotvrzený jev vázaný na gluonovou rekombinaci uvnitř hadronů) s použitím dvou-hadronových korelací, které jsou měřitelné na urychlovačích. Práce konfrontuje teoretickou předpověď s dostupnými daty a potvrzuje své předpovědi. Chybí jí ovšem stále několik klíčových ingrediencí při výpočtu (jako například Sudakovovy faktory) a tak i přes množící se důkazy zůstává otázka potvrzení gluonové saturace stále otevřena.

Více na: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.99.014002