Jan Čečrdle

Jan Čečrdle
Bc. Jan Čečrdle
...
Student
Magisterské
FTTF
Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
První experiment s tekutým lithiem na divertoru tokamaku COMPASS
Tokamak COMPASS