Lubomír Hudec

Lubomír Hudec
Bc. Lubomír Hudec
...
Student
Magisterské
FTTF
4. ročník
prof. Ing. Richard Liska, CSc.
Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály