Štěpán Malec

Štěpán Malec
Bc. Štěpán Malec
...
Student
Magisterské
FTTF
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem