Tomáš Poledníček

Tomáš Poledníček
Tomáš Poledníček
...
Student
Bakalářské
EJČF
prof. Boris Tomášik
Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů
Teorie a fenomenologie fyziky částic