Martin Šach

Martin Šach
Bc. Martin Šach
...
Student
Magisterské
FTTF
Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru