Karolína Šollová

Karolína Šollová
Karolína Šollová
...
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
Dr. Ladislav Svoboda
Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek