Pavel Špíšek

Pavel Špíšek
Pavel Špíšek
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
Dr. Jaromír Mrázek
Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů