Jaroslav Štorek

Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Student
Magisterské
EJČF
doc. Jaroslav Bielčík
Studium rovnováhy v relativistických srážkách těžkých iontů
Experiment STAR