Marek Tunkl

Marek Tunkl
Bc. Marek Tunkl
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
FTTF
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů