Michal Zhoř

Michal Zhoř
Bc. Michal Zhoř
...
Student
Magisterské
FTTF
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.
Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu