web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Dvojnásobný úspěch Katedry fyziky na Ceně Milana Odehnala

Dagmar Bendová z Katedry fyziky získala druhé místo v soutěži o Cenu Milana Odehnala pro rok 2022. Doplnil ji ještě Jakub Cimerman, který dostal čestné uznání. Soutěž pro mladé vědce do 30 let organizuje ve dvouletých cyklech Česká fyzikální společnost, vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF). Slavnostní předání proběhne na sjezdu JČMF v Plzni 23-25. července 2022.

Ing. Dagmar Bendová měla úspěch s prací zabývající se saturací hustoty gluonů. Za práci na téma fenomenologii kvark-gluonového plazmatu pak získal čestné uznání Ing. Jakub Cimerman. Celé výsledky najdete na webu JČMF.

Celkem se letos soutěže zúčastnilo třináct účastníků, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Podle poroty byla odborná úroveň všech posuzovaných prací výborná a soutěž byla velmi vyrovnaná. Proto kromě ocenění čtyř prací (druhé místo získaly hned dvě), udělila porota také čtyři čestná uznání.

Soutěž nese jméno Milana Odehnala (15.12.1932 – 17.9.1988), vynikajícího experimentátora a současně teoretika ve fyzice nízkých teplot. Mezi jeho výsledky patří polarizované protonové terčíky (použití organických látek pro velké terčíky), jaderná magnetická rezonance (objev dvoukvantových přechodů, zákonitosti zakázaných přechodů ve slabých magnetických polích), slabá supravodivost a supravodivé kvantové magnetometry SQUID (měření magnetických polí lidského srdce a mozku).