02VOAF - Vlnění, optika a atomová fyzika

Vyučující: Ing. Josef Schmidt, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.

Informace o předmětu naleznete zde