Kvantová purifikace jako komplexní nelineární zobrazení

  • Vedoucí práce / Supervisor: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: igor.jex@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Quantum purification as complex non-linear projection
 
Osnova / Outline: 

Purifikační protokoly jsou užívány v kvantové informaci pro zvýšení kvantového charakteru stavů fyzikálních systémů. Při jisté studované třídě protokolů se dají nalézt třídy zobrazení, které vykazují chaotické chování. Studiu vlastností těchto zobrazení se práce věnuje.

i) Základní pojmy kvantové mechaniky, stavy, pozorovatelné

ii) Provázání

iii) Operace v kvantové teorii informace, purifikace

iv) Komplexní zobrazení, cykly, dimenze fraktálních objektů

v) Použití komplexních zobrazení pro účely purifikace

Literatura / reference: 
  1. M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, (Cambridge UP, Cambridge, 2000);
  2. C. H. Bennett, G. Brassard, S. Popescu , B. Schumacher, J. Smolin, W. K. Wootters: Phys. Rev. Lett. 70, 722 (1996);
  3. H. Bechmann-Pasquinucci, B. Hunter, N. Gisin: Phys. Lett. A 242, 198 (1998);
  4. G. Alber, A. Delgado, N. Gisin, I. Jex: J. Phys. A 34, 8821 (2001); 
  5. J. Milnor: Dynamics in one complex variable, arXiv: math.DS/9201272