Kvantové algoritmy pro použití v částicové fyzice

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Michal Křelina, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: michal.krelina@fjfi.cvut.cz

Kvantové počítače jsou stále v plenkách, nicméně už začínají být dost výkonné, abychom na nich mohli ověřovat různé koncepty, kde by v budoucnu mohly kvantové počítače najít uplatnění. R.P. Feynman řekl, že kvantový systém je nejlépe simulovat jiným kvantovým systémem. Proto je přirozené se podívat, jestli by nám kvantové počítače nepomohly i v částicové fyzice.

Cílem této práce je rešerše současných kvantových algoritmů v částicové fyzice a popis jejich principiálních výhod a nevýhod. Součástí bude také malá demonstrace kvantového algoritmu simulující nějaký proces v částicové fyzice.

Literatura:

M.A. Nielsen, I.L. Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, (Cambridge University Press, Cambridge, 2000)

I. M. Georgescu, S. Ashhab, and Franco Nori, "Quantum simulation", Rev. Mod. Phys. 86, 153 (2014)

Ian C. Cloët et al, "Opportunities for Nuclear Physics & Quantum Information Science", arXiv:1903.05453 (2019)