Název anglicky / Title English: Group theory and quantum computation
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc., RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI ČVUT v Praze
Název anglicky / Title English: Quantum advantages of optical time-multiplexing
Jméno vedoucího / Supervisor name: Aurél Gábris, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: BR 509
Název anglicky / Title English: Programming quantum computers
Jméno vedoucího / Supervisor name: Aurél Gábris
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: BR 509
Název anglicky / Title English: Discrete beam-splitter in phase space
Jméno vedoucího / Supervisor name: Aurél Gábris, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI, BR 509
Název anglicky / Title English: Properties and applications of measurement in quantum walks
Jméno vedoucího / Supervisor name: Aurél Gábris, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF B 509
Název anglicky / Title English: Existence and properties of weakly bound states in quantum mechanics
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Ing. Michal Jex, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Název anglicky / Title English: Study of Dirac materials with exactly solvable models
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Vit Jakubský, PhD.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Oddělení teoretické fyziky, ÚJF AVČR Řež
Název anglicky / Title English: Quantum electrodynamics in strong laser field
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Milan Šindelka, PhD.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav Fyziky Plazmatu AVČR, Za Slovankou 1782/3, Praha 8, 18200
Název anglicky / Title English: Non-hermitian quantum mechanics in atomic and laser physics
Jméno vedoucího / Supervisor name: RNDr. Milan Šindelka, PhD.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav Fyziky Plazmatu AV ČR, Za Slovankou 1782/3, Praha 8, 18200
Název anglicky / Title English: Numerical modelling of cosmic plasma
Jméno vedoucího / Supervisor name: Dr. Ing. Pavel Trávníček
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Astronomický Ústav, AV ČR, v.v.i.
Název anglicky / Title English: Nodal sets of bounds states of soft quantum graphs
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., Dr. Vladimír Lotoreichik
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
Název anglicky / Title English: Influence of the magnetic field on the bound states in double-layers
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ČR, ؐež u Prahy
Název anglicky / Title English: Spectra of chain graphs in magnetic field
Jméno vedoucího / Supervisor name: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
Název anglicky / Title English: Kvantová konformní gravitace a její implikace v kosmologii
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI
Název anglicky / Title English: Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech
Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: KF FJFI