Granty v databázi VVVS

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, Vše

 

Granty z VVVS - 2022

Počet záznamů: 16, dotaz trval: s, datum: 2022-01-20T00:00:02.197+01:00

Hmota v extrémních podmínkách a relativistické srážky těžkých iontů
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA22-25026S; Od:2022, do: 2024
New Diagnostic Methods for Study of Runaway Electrons in Tokamaks
Autor:Kulkov, S.; Číslo grantu:SGS21/167/OHK4/3T/14; Od:2021, do: 2023
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:LM2018112; Od:2020, do: 2022
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2018109; Od:2020, do: 2022
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2018104; Od:2020, do: 2022
Pokročilá kosmická dozimetrie pro biologické systémy
Autor:Marčišovská, M.; Číslo grantu:TJ04000374; Od:2020, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP II.
Autor:Wagner, V.; Číslo grantu:EF18_046/0016066; Od:2020, do: 2022
Dynamické vlastnosti kvarkovo gluonového plazmatu
Autor:Trzeciak, B.; Číslo grantu:GJ20-16256Y; Od:2020, do: 2022
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV40108; Od:2019, do: 2022
Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TH04010294; Od:2019, do: 2022
Kvantové a klasické náhodné procházky
Autor:Potoček, V.; Číslo grantu:GJ19-15744Y; Od:2019, do: 2022
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LTT18002; Od:2018, do: 2022
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LTT17018; Od:2017, do: 2022
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_017/0002248; Od:2017, do: 2022
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_018/0002247; Od:2017, do: 2022
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:EF16_019/0000778; Od:2018, do: 2023