Bezpečnostní aspekty kvantových technologií

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Michal Křelina, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: michal.krelina@cvut.cz

Kvantové technologie nabízí velké možností benefitů a prosperity. Avšak jsou zde i bezpečnostní rizika a hrozby, které je potřeba studovat ve vztahu k různým oblastem.

Cílem této multioborové práce bude stduovat rizika a hrozby v určitých situacích. Například zneužití levných kvantových senzorů, nové překvapivé algoritmy s bezpečnostními důsledky, bezpečnostní důsledky kvantových technologií ve vesmíru, jejich zneužití nestístními aktéry či kriminálníky, atd. Konkrétní oblast a zadání je pak na domluvě se studentem.

  

Literatura:

M.A. Nielsen, I.L. Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, (Cambridge University Press, Cambridge, 2000)

M. Krelina, "Quantum technology for military applications", EPJ Quantum Technology 8 (1), 24