Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. I. Richter
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: ivan.richter@fjfi.cvut.cz
Abstrakt

Kvantová optika nabízí nové možnosti nejen z teoretického pohledu, ale i z hlediska aplikací; v současnosti umožňuje provádět řadu experimentů na úrovni jednotlivých fotonů, které mohou mj. testovat samy základy pojímání kvantového pohledu na svět. Cílem práce je – na základě seznámení se se základy popisu kvan- tového optického záření rozebrat možnosti generace, charakterizace a aplikací kvan- tových stavů světla, zejména stavů neklasických (stlačené stavy, subpoissonovské stavy, apod.).