Publikace

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou. Přehled publikací z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990,

Publikace z VVVS - 1995

Počet záznamů: 65, dotaz trval: s, datum: 2024-05-29T00:00:03.519+02:00

Vylov, T. - Brudanin, V.B. - Štekl, I. - Janout, Z. - Pospíšil, S. - Kubašta, J., - Koníček, J.; The High Sensitivity Double Beta Spectrometer TGV
In: Weak and Electromagnetic Interactions in Nuclei. Singapore: World Scientific, 1995, pp. 228-232.; 1995
Štoll, I. - Havránková, E., - Janout, Z.; Úvod do fyziky v řešených příkladech
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.; 1995
Štoll, I.; Thoughts on YPT problems
In: The Development of Talents in Physics. Praha: Prometheus, 1995, pp. 87-92.; 1995
Heijne, E.H.M. - Antinori, F. - Arrighi, C., - Pospíšil, S.; RD19 Status Report on 1994 : Development of Hybrid and Monolithic Silicon Micropattern Detectors
CERN DRDC/94-51 Jan 1995. 1995,; 1995
Heijne, E.H.M. - Antiori, F. - Barberis, D., - Pospíšil, S.; Construction and Characterization of a 117 cm2 Silicon Pixel Detector
IEEE Trans. Nucl. Sci. 1995, 42 413.; 1995
Antiori, F. - Arnold, R. - Barberis, D., - Pospíšil, S.; Experience with a 30 cm2 Silicon Pixel Plane in CERN Experiment WA97. Elba Conference 1994
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1995, 360 91-97. ISSN 0168-9002.; 1995
Lehar, F. - Adiasevich, B. - Androsov, V.P., - Janout, Z.; The Movable Polarized Target as a Basic Equipment for High Energy Spin Physics Experiments at the JIRN-Dubna Accelerator Complex
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1995, 356 58-61. ISSN 0168-9002.; 1995
Stöckel, J. - Petržílka, J. - Endler, M. - Kryška, L. - Svoboda, V., - Hron, M.; Correlation Analysis of Edge Fluctuations on the CASTOR tokamak
In: Proc. of the 17th Symposium on Plasma Physics and Technology. 1995,; 1995
Krlín, L. - Stöckel, J. - Svoboda, V., - Holakovský, J.; Simulation of EcB Diffusion of Ions in the Potential Fluctuations
In: Proc. of the 17th Symposium on Plasma Physics and Technology. 1995, pp. 22.; 1995
Krlín, L. - Stöckel, J. - Svoboda, V., - Holakovský, J.; Simulation of ExB Diffusion of Ions in the Potential Fluctuations
In: Proc. of the 22nd EPS Conf. on Controled Fusion and Plasma Physics. Proc. I. 1995, pp. 329.; 1995
Ball, J. - Combet, M. - Sans, J.-L. - Benda, B. - Chaumette, P. - Derégel, J. - Durand, G. - Dzyubak, A.P. - Gaudron, C. - Lehar, F. - de Lesquen, A. - Kasprzyk, T.E. - Janout, Z. - Khachaturov, B.A. - Matafonov, V.N., - Usov, Yu.A.; Proton and Neutron Polarized Targets for Nucleon-Nucleon Experiments at Saturne II
Laboratiore National Saturne. CNRS, Commissariat a l'Energie Atomique. 1995, 1-37.; 1995
Gosman, A. - Jakůbek, J. - Janout, Z. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Pospíšil, S. - Ryparová, E. - Sopko, B. - Fischer, S. - Jech, Č. - Vobecký, M. - Burian, I., - Merta, J.; Nové metodiky stanovování radonu a jeho dceřiných produktů ve vzduchu
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.; 1995
Janout, Z. - Jech, Č.; O radonovém nebezpečí
Československý časopis pro fyziku. 1995, 45(3), 214-215. ISSN 0009-0700.; 1995
Janout, Z. - Mach, R., - Wilhelm, I.; K šedesátinám Františka Lehára
Československý časopis pro fyziku. 1995, 45(2), 145-146. ISSN 0009-0700.; 1995
Tomiak, Z. - Mácha, I. - Pospíšil, S., - Sopko, B.; Diagnostics of Semiinsulating GaAs
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 123-124.; 1995
Koníček, J. - Pospíšil, S. - Janout, Z. - Kubašta, J., - Vobecký, M.; Measurements of Radon in Air Using Alpha Spectrometry with Ionization Chamber
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 75-76.; 1995
Jakůbek, J. - Gerndt, J. - Kubašta, J. - Pospíšil, S., - Vobecký, M.; Flexible System for Multiparametric Measurements in Nuclear Spectroscopy
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 73-74.; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Phase-space Motion in Parametric Three-wave Interaction
In: 6th ESF Conf. 1995,; 1995
Drobný, G. - Jex, I.; Field State Manipulation Using a Multiatomic System
In: 3rd Central-european Workshop on Quantum Optics. 1995,; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Three Wave Mixing with Entangled and Disentangled States
In: 3rd Central-european Workshop on Quantum Optics. 1995,; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Strong Nonclassical Effects in Nondegenerate Three-wave Interaction
[Invited unpublished scientific lecture] Munich: 1995-06-19.; 1995
Törmä, P. - Jex, I.; The Symmetric Multiport (Poster)
In: 6th FSF Conf. 1995,; 1995
Leonhardt, U. - Jex, I.; Quantum State Tomography and Quantum Communication (Poster)
In: C Q O 7. 1995,; 1995
Törmä, P. - Jex, I., - Stenholm, S.; Quantum Theory of Optical Networks (Poster)
In: C Q O 7. 1995,; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Three-wave Mixing with Entangled and Disentangled States (Poster)
In: C Q O 7. 1995,; 1995
Törmä, P. - Jex, I.; Quantum Theory of Optical Networks
[Invited unpublished scientific lecture] Jyväskyllä, Finland: 1995-03-06.; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Strong Nonclassical Effects in Nondegenerative Tree-wave Mixing Process
[Invited unpublished scientific lecture] Innsbruck: 1995-02-27.; 1995
Maršák, Z.; Termodynamika a statistická fyzika
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.; 1995
Törmä, P. - Jex, I.; Plate Beam Splitters and Symmetric Multiports
Preprint, TFT, University of Helsinki. 1995, 4.; 1995
Tittonen, I. - Stenholm, S., - Jex, I.; Effect of a Phase Step on Two-level Atoms in a Cavity
Preprint, TFT, University of Helsinki. 1995, 5.; 1995
Paul, H. - Törmä, P. - Kiss, T., - Jex, I.; Photon Chopping - A New Way to Measure the Quantum State of Light
Preprint, TFT, University of Helsinki. 1995, 4.; 1995
Törmä, P. - Jex, I., - Stenholm, S.; Beam Splitter Realization of Totally Symmetric Mode Couplers
Preprint, TFT, University of Helsinki. 1995, 3.; 1995
Törmä, P. - Jex, I., - Stenholm, S.; Hamiltonian Theory of Symetric Optical Network Transformations
Preprint, TFT, University of Helsinki. 1995, 6.; 1995
Törmä, P. - Stenholm, S., - Jex, I.; Measurement and Preparation Using Two Probe Modes
Preprint, TFT, University of Helsinki. 1995, 5.; 1995
Drobný, G. - Jex, I.; Field State Manipulation Using a Multiatomic System
In: Proc. of the 3rd Central-european Workshop on Quantum Optics. Acta Phys. Slov. 45. 1995, pp. 347.; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Three-wave Mixing With Entangled and Disentanglend States
In: Proc. of the 3rd Central-european Workshop on Quantum Optics. Acta Phys. Slov. 45. 1995, pp. 335.; 1995
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Sub-Poissonian Photon Statistics in Threewave Interaction Starting in the Aut-of-phase Regime
Phys. Rev. Lett. 1995, 75 4019.; 1995
Jex, I. - Törmä, P., - Stenholm, S.; Multimode Coherent States
Journal of Modern Optics. 1995, 42 1377. ISSN 0950-0340.; 1995
Jex, I. - Stenholm, S., - Zeilinger, A.; Hamiltonian Theory of a Symmetric Multiport
Optics Communications. 1995, 117 95. ISSN 0030-4018.; 1995
Pospíšil, S.; O současné jaderné fyzice nízkých energií
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1995,(4), 13-15.; 1995
Janout, Z.; Nukleonika 95
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1995,(4), 6-7.; 1995
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Finite-dimensional * - Product and Matrix Algebras
In: Quantization, Coherent States and Poisson Structures. New York: Plenum Press, 1995,; 1995
Tolar, J.; Quantum Structures in the Hilbert Space of Finite Dimension
In: Nonlinear, Dissipative, Irreversible Quantum Systems. 1995, pp. 288-295.; 1995
Tolar, J.; Graded Contractions of Lie Algebras: Some Physical Applications
In: Lie Theory and Its Applications in Physics. 1995,; 1995
Štoll, I.; Zamyšlení nad úlohami Turnaje mladých fyziků
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1995, 40(6), ISSN 0032-2423.; 1995
Štoll, I.; Mechanika
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.; 1995
Stachovec, K. - Janout, Z., - Pospíšil, S.; Measurement of Radon Daughter Products in Air by Means of a Filtration Method Using Alpha Spectrometry
Acta Polytechnica. 1995, 35(3), 13-22. ISSN 1210-2709.; 1995
Havránková, E. - Janout, Z., - Štoll, I.; Úvod do fyziky v řešených příkladech
Praha: Czech Technical University in Prague, 1995.; 1995
Heřmanský, B. - Štoll, I.; Energie - motor civilizace
Praha: Média, 1995.; 1995
Pospíšil, S. - Jech, Č. - Janout, Z. - Koníček, J. - Burian, I., - Merta, J.; Elektrostatický kolektor radioaktivnách částic
Czechia. Patent CZ 1325-94. 1995-05-31.; 1995
Pospíšil, S. - Kubašta, J. - Tomiak, Z. - Mareš, J. - Sopko, B., - Wilhelm, I.; Investigation of GaAs Radiation Detectors
Acta Polytechnica. 1995, 35(4), ISSN 1210-2709.; 1995
Pospíšil, S. - Kubašta, J. - Bečvář, F. - Huynh Thuong Hiep, - Telezhnikov, S.A.; Photon Strength Function of 159Gd
Acta Polytechnica. 1995, 35(4), ISSN 1210-2709.; 1995
Jech, Č. - Pospíšil, S.; Souřadnicové polovodičové detektory záření
Československý časopis pro fyziku. 1995, 45(2), 131-133. ISSN 0009-0700.; 1995
Hlavatý, L.; Algebraic Framework for Quantization on Nonultralocal Models
Journal of Mathematical Physics. 1995, 36 4882-4897. ISSN 0022-2488.; 1995
Havlíček, M. - Burdík, Č. - Hlavatý, L. - Šťovíček, P., - Tolar, J.; Quantum Symmetries: Mathematical Models and Physical Applications
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 97-98.; 1995
Brudanin, V.B. - Jegorov, V.G. - Kovalík, A. - Kovalenko, V. - Rukhadze, K. - Salamatin, A.V. - Štekl, I. - Vorobel, V. - Vylov, Ts. - Briancon, Ch. - Janout, Z. - Pospíšil, S. - Koníček, J., - Kubašta, J.; The Measurement of Double Beta Decay
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 75-76.; 1995
Brudanin, V.B. - Jegorov, V.G. - Tsoupko-Sitnikov, V.V. - Zaparov, S. - Vylov, Ts. - Briancon, Ch. - Vieu, Ch. - Dionisio, J. - Deutsch, J. - Prieels, R. - Severijns, N. - Vorobel, V., - Štekl, I.; Investigation of Beta-Neutrino Angular Correlation in Fermi Beta-Decay of Short-Lived Nuclei
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 73-74.; 1995
Jech, Č. - Koníček, J. - Pospíšil, S., - Šiňor, M.; Development of Electroctatic Collection Methods for Radon Decay Products
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 71-72.; 1995
Jakůbek, J. - Janout, Z. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Pospíšil, S. - Fischer, S., - Jech, Č.; Radon and Thoron Monitoring Methods
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 69-70.; 1995
Wilhelm, I. - Doležal, Z. - Kubašta, J. - Pospíšil, S. - Sopko, B., - Tomiak, Z.; Investigation of GaAs Radiation Detectors
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 67-68.; 1995
Ball, J. - Chesny, Ph. - Combet, M. - Fontaine, J.M. - Kunne, R. - Lac, C.D. - Sans, J.L. - Bystricky, J. - Chaumette, P. - Derégel, J. - Lehar, F. - Lemaire, M.C. - de Lesquen, A. - de Mali, M. - Perrot-Kunne, F. - van Rossum, L. - Bach, P. - Demierre, Ph. - Gaillard, G. - Hess, P. - et al.; Total Cross Sections, Elastic Scattering Observables and Direct Reconstruction of Scattering Matrix in np Interactions between 0.8 and 1.1 GeV at Saturne II
Czechoslovak Journal of Physics. 1995, 45(1), 23-40. ISSN 0011-4626.; 1995
Pospíšil, S. - Jech, Č. - Janout, Z. - Koníček, J. - Burian, I., - Merta, J.; Elektrostatický kolektor radioaktivních částic
Czechia. Patent.; 1995
Tolar, J. - Chadzitaskos, G.; Quantization on Zm and Coherent States over Zm x Zm
J. Phys. 1995,; 1995
Hájíček, P. - Higuchi, A., - Tolar, J.; Group Quantization of Parametrized Systems II. Pasting Hilbert Spaces
Journal of Mathematical Physics. 1995, 36(9), 4639-4666. ISSN 0022-2488.; 1995
Tolar, J. - Trávníček, P.; Graded Contractions and the Conformal Group of Spacetime
Journal of Mathematical Physics. 1995, 36(8), 4489-4506. ISSN 0022-2488.; 1995