Publikace

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou. Přehled publikací z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990,

Publikace z VVVS - 1996

Počet záznamů: 38, dotaz trval: s, datum: 2024-05-29T00:00:03.519+02:00

Pospíšil, S.; Analytické využití okamžitého záření gama doprovázejícího interakce neutronů s atomovými jádry
Praha: 1996. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.; 1996
Briancon, Ch. - Brudanin, V.B. - Egorov, V.G. - Janout, Z. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Pospíšil, S. - Štekl, I., - Vorobel, V.; Measurement of Double Beta Decay of 48Ca - Experiment TGV
In: Proc. of Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 244-246.; 1996
Hlavatý, L.; Solution of the Yang-Baxter System in the Dimension Two
In: Proceedings of the International Conference on the Group Methods in Theoretical Physics. 1996,; 1996
Hlavatý, L. - Kundu, A.; Quantum Integrability of Nonultralocal Models Through Baxterisation of Quantised Braided Algebra
International Journal of Modern Physics A. 1996, 11(12), 2143-2165. ISSN 0217-751X.; 1996
Ball, J. - Combet, M. - Janout, Z., - Usov, Y.A.; Proton and Neutron Polarized Target for Nucleon-Nucleon Experiments at SATURNE II
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, 4-14. ISSN 0168-9002.; 1996
Musílek, L. - Štoll, I., - Škoda, L.; Teaching physics at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU Prague
In: Abstracts of 10th General Conference of the European Physical Society. 1996, pp. 160.; 1996
Paul, H. - Törmä, P. - Jex, I., - Kiss, T.; The photon chopping method for quantum state measurements
[Invited unpublished scientific lecture] Castelvecchio: 1996-09-21.; 1996
Paul, H. - Törmä, P. - Jex, I., - Kiss, T.; The photon chopping method for quantum measurements
[Invited unpublished scientific lecture] Budmerice: 1996-05-29.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Quantum description of three-wave interaction using classical trajectories
[Invited unpublished scientific lecture] Budmerice: 1996-05-29.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Quantum description of three-wave interaction using classical trajectories
[Invited unpublished scientific lecture] Reichenau: 1996-03-26.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Photon chopping : a new way to measure the quantum state of light
[Invited unpublished scientific lecture] Jena: 1996-03-11.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Phase-space motion in degenerate three-wave interaction
[Invited unpublished scientific lecture] Jena: 1996-03-11.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Parametric processes and nonclassical effects
[Invited unpublished scientific lecture] Jena: 1996-03-11.; 1996
Paul, H. - Tötmä, P. - Jex, I., - Kiss, T.; The photon chopping method for quantum measurements
Acta Physica Slovaca. 1996, 46 475. ISSN 0323-0465.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Quantum description of three-wave interaction using classical trajectories
Acta Physica Slovaca. 1996, 46 221. ISSN 0323-0465.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Phase-space motion in parametric three-wave interaction
Optics Communications. 1996, 128 353. ISSN 0030-4018.; 1996
Tittonen, I. - Stemholm, S., - Jex, I.; Influence of a phase step on two-level atoms in a cavity
Optics Communications. 1996, 124 271. ISSN 0030-4018.; 1996
Törmä, P. - Paul, H. - Jex, I., - Kiss, T.; Photon chopping- a new way to measure the quantum state of light
Physical Review Letters. 1996, 76(14), 2464-2467. ISSN 0031-9007.; 1996
Törmä, P. - Stenholm, S., - Jex, I.; Beam splitter realization of totally symmetric mode couplers
Journal of Modern Optics. 1996, 43(2), 245-251. ISSN 0950-0340.; 1996
Bandilla, A. - Drobný, G., - Jex, I.; Nondegenerate parametric interaction and nonclassical effects
Physical Review. 1996, 53 507.; 1996
Štoll, I. - Kolářová, R., - Bohuněk, J.; Fyzika pro 9. ročník ZŠ
Praha: Prometheus, 1996.; 1996
Štoll, I.; Svět očima fyziky
Praha: Prometheus, 1996.; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci
Praha: Prometheus, 1996.; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci - první český fyzik
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1996, 41(6), 281-297. ISSN 0032-2423.; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci - český Galileo Galilei?
Čs. čas. fyz. 1996, 46(1), 33-40.; 1996
Štoll, I.; Ioannes Marcus Marci and Mechanics
In: I.M. Marci a Kronlend. Praha: Karolinum, 1996,; 1996
Štoll, I.; Jan Marek Marci v dějinách fyziky
In: Historie matematiky II. Praha: Prometheus, 1996,; 1996
Tolar, J. - Chadzitaskos, G.; Finite-dimensional *-product and matrix algebras
Czechoslovak Journal of Physics. 1996, 46 151-154. ISSN 0011-4626.; 1996
Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Pospíšil, S., - Vobecký, M.; Determination of Radon in Air using Alpha Particle Detection
In: Proc. on Conference. 1996,; 1996
Pospíšil, S. - Havránková, E. - Granja Bustamante, C. - Kubašta, J., - Telezhnikov, S.A.; Primary Transitions in 159Gd Studied at Isolated Neutron Resonances of 158Gd
In: Proc. of the Symposium. Budapest: Springer Verlag, 1996,; 1996
Buttar, C. - Doležal, Z. - Krištofik, J. - Kubašta, J. - Linhart, V. - Mareš, J. - Pospíšil, S. - Walsh, S., - Wilhelm, I.; Study of GaAs Detector Response with Low Energy Protons
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, ISSN 0168-9002.; 1996
Campbell, M. - Heijne, E.H.M. - Middelkamp, P. - Pospíšil, S. - Kubašta, J. - Šícho, P. - Snoeys, W., - Vrba, V.; Silicon Pixel Device as a Slow Neutron Precise Position Detector
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, ISSN 0168-9002.; 1996
Heijne, E.H.M. - Antiori, F. - Barberis, D., - Pospíšil, S.; LHC1 : A Semiconductor Pixel Detector Readout Chip with Internal, Tuneable Delay Providing a Binary Pattern of Selected Events
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996,(1), 55-63. ISSN 0168-9002.; 1996
Middelkamp, P. - Antinori, F. - Barberis, D., - Pospíšil, S.; Studies on a 300k Pixel Detectors
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, 532-535. ISSN 0168-9002.; 1996
Zeman, J. - Hron, M. - Tuček, K. - Heřmanský, B. - Pospíšil, S. - Kubašta, J., - Mikisek, M.; Accelerator Driven Reactors in Radioactive Waste and Spent Fuel Management
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1065-1066.; 1996
Jech, Č. - Kubašta, J., - Pospíšil, S.; Collection of Radon Daughters from the Air with an Electrostatic Precipitator
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 71-72.; 1996
Kubašta, J. - Pospíšil, S., - Štekl, I.; Comparison of Efficiences of Neutron Shields Containing Boron and Lithium
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 69-70.; 1996
Havlíček, M. - Hlavatý, L. - Pelantová, E. - Šťovíček, P., - Tolar, J.; Quantum Symmetries Mathematical Models and Physical Apllications
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 43-44.; 1996