Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 1999

Počet záznamů: 15, dotaz trval: s, datum: 2024-06-21T00:00:01.788+02:00

Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:MSM 210000019; Od:1999, do: 2004
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:MSM 210000018; Od:1999, do: 2004
CERN - RD 49
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD49; Od:1999, do: 2002
HEPFARM
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RP; Od:1999, do: 1999
Kontakt s CERN
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:ME 238; Od:1998, do: 2000
Kontakt s CERN
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:ME 238; Od:1998, do: 1999
Rozvoj mezinárodní dimenze vzdělání studentů a doktorandů v Dopplerově ústavu
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:309912604; Od:1999, do: 1999
Pasívní optické sítě
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:309909004; Od:1999, do: 1999
Integrabiní klasické a kvantové modely
Autor:Hlavatý, L.; Číslo grantu:828; Od:1999, do: 1999
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:SÚJV 06-0974; Od:1992, do: 1999
Vývoj hybridních a monolitických křemíkových pixelových detektorů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD19; Od:1993, do: 1999
Vývoj GaAs detektorů pro fyziku na LHC
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD8; Od:1993, do: 1999
Aktuální problémy matematiky a matematické fyziky
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:KSK1019601; Od:1996, do: 2000
ROSE - Zvyšování radiační odolnosti křemíkových detektorů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD48; Od:1997, do: 1999
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:SÚJV 05-2-09; Od:1997, do: 1999