Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2022

Počet záznamů: 40, dotaz trval: s, datum: 2024-07-13T00:00:03.499+02:00

FJFI - Arvind Khuntia
Autor:Khuntia, A.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2024
FJFI - Sara Abbasi
Autor:Abbasi, S.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2024
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:; Od:2021, do: 2025
FJFI - Rajendran Muthuganesan
Autor:Rajendran, M.; Číslo grantu:; Od:2022, do: 2023
The 30th Student Conference "Winter School on Mathematical Physics"
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SVK 37/22/F4; Od:2022, do: 2022
Workshop JČF 2022
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:SVK 36/22/F4; Od:2022, do: 2022
Pátý miniworkshop difrakce, ultraperiferních srážek a korelací
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SVK 35/22/F4; Od:2022, do: 2022
14th Student Workshop - School on Plasma Physics
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 34/22/F4; Od:2022, do: 2022
Kvantové algoritmy a jejich simulace na různých patformách
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS22/181/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum pokročilých technik pro laserem řízené plazmové urychlovače
Autor:Myška, M.; Číslo grantu:SGS22/180/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium husté jaderné hmoty - experiment CBM
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:SGS22/179/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Struktury, metody a aplikace matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS22/178/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Fenomenologické modely silných interakcí při vysokých energiích
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:SGS22/177/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium základních vlastností QCD detektorem ALICE
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SGS22/176/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS22/175/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS22/174/OHK4/3T/14; Od:2022, do: 2024
Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na urychlovači LHC
Autor:Zaplatílek, O.; Číslo grantu:SGS22/067/OHK4/1T/14; Od:2022, do: 2022
Scientific and Education Activities on the GOLEM Tokamak in the Framework of the IAEA CRP
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:IAEA Research Contract No.22782; Od:2018, do: 2022
DigiQ
Autor:Gábris, A.; Číslo grantu:SEP-210825313; Od:2022, do: 2026
Týden vědy na Jaderce 2022
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:0055/7/NAD/2022; Od:2022, do: 2022
Hmota v extrémních podmínkách a relativistické srážky těžkých iontů
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA22-25026S; Od:2022, do: 2024
New Diagnostic Methods for Study of Runaway Electrons in Tokamaks
Autor:Kulkov, S.; Číslo grantu:SGS21/167/OHK4/3T/14; Od:2021, do: 2023
Projevy saturace s novou úrovní přesnosti pro budoucí elektron-iontové urychlovače
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:GA22-27262S; Od:2022, do: 2024
Hadronové spršky ve srážkách těžkých iontů na LHC
Autor:Karpenko, I.; Číslo grantu:8J21FR024; Od:2021, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:LM2018112; Od:2020, do: 2022
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2018109; Od:2020, do: 2022
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2018104; Od:2020, do: 2022
Pokročilá kosmická dozimetrie pro biologické systémy
Autor:Marčišovská, M.; Číslo grantu:TJ04000374; Od:2020, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP II.
Autor:Wagner, V.; Číslo grantu:EF18_046/0016066; Od:2020, do: 2022
Dynamické vlastnosti kvarkovo gluonového plazmatu
Autor:Trzeciak, B.; Číslo grantu:GJ20-16256Y; Od:2020, do: 2022
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:610557-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB; Od:2020, do: 2026
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV40108; Od:2019, do: 2022
Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TH04010294; Od:2019, do: 2022
Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi
Autor:Korbel, J.; Číslo grantu:GA19-16066S; Od:2019, do: 2022
Kvantové a klasické náhodné procházky
Autor:Potoček, V.; Číslo grantu:GJ19-15744Y; Od:2019, do: 2022
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LTT18002; Od:2018, do: 2022
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LTT17018; Od:2017, do: 2022
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_017/0002248; Od:2017, do: 2022
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_018/0002247; Od:2017, do: 2022
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:EF16_019/0000778; Od:2018, do: 2023