Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2018

Počet záznamů: 42, dotaz trval: s, datum: 2024-06-21T00:00:01.788+02:00

Scientific and Education Activities on the GOLEM Tokamak in the Framework of the IAEA CRP
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:IAEA Research Contract No.22782; Od:2018, do: 2022
Miniworkshop difrakce a ultraperiferálních srážek
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SVK 28/18/F4; Od:2018, do: 2018
27th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 27/18/F4; Od:2018, do: 2018
Workshop EJČF 2018
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SVK 26/18/F4; Od:2018, do: 2018
Automatizovaná atlasová segmentace anatomických struktur pro radioterapeutické plánovací systémy (RT ATLAS)
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TH03010099; Od:2018, do: 2020
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30018; Od:2018, do: 2021
Monolitický pixelový detektor pro detekci ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30073; Od:2018, do: 2020
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30218; Od:2018, do: 2021
Asymptotická dynamika kvantových Markovských procesů
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:8J18DE011; Od:2018, do: 2019
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LTT18002; Od:2018, do: 2022
Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Autor:Marčišovská, M.; Číslo grantu:TJ01000200; Od:2017, do: 2019
Radiation processes generated by runaway electrons in tokamaks
Autor:Marčišovský, M.; Číslo grantu:GA18-02482S; Od:2018, do: 2020
Rekonctrukce podivných částic na experimentu STAR v reálném čase
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:GC18-09126J; Od:2018, do: 2020
Modelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkách
Autor:Siódmok, A.; Číslo grantu:GJ18-07846Y; Od:2018, do: 2020
Hledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s použitím dat ze
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:GA18-07880S; Od:2018, do: 2020
Analýza Schumannových rezonancí a vzdálené studium bleskových a nadoblačných výbojů
Autor:Špačková, H.; Číslo grantu:SGS17/139/OHK4/2T/14; Od:2017, do: 2018
Studium magnetického udržení plazmatu
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS17/138/OHK4/2T/14; Od:2017, do: 2018
CERN Computing
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EF16_013/0001404; Od:2017, do: 2019
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EF16_013/0001677; Od:2017, do: 2021
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:LTC17038; Od:2017, do: 2020
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LTT17018; Od:2017, do: 2022
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:EF16_013/0001569; Od:2017, do: 2020
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_017/0002248; Od:2017, do: 2022
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_018/0002247; Od:2017, do: 2022
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:EF16_019/0000778; Od:2018, do: 2023
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:LM2015049; Od:2016, do: 2019
Fotonické kvantové sítě
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA17-00844S; Od:2017, do: 2019
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GA17-05990S; Od:2017, do: 2019
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GF17-33812L; Od:2017, do: 2019
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:GA17-11805S; Od:2017, do: 2019
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:LD17038; Od:2016, do: 2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA17-04505S; Od:2017, do: 2019
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2015054; Od:2016, do: 2019
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2015058; Od:2016, do: 2019
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:GA16-09824S; Od:2016, do: 2018
Dynamika komplexních kvantových systémů
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS16/241/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SGS16/242/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Autor:Moudrá, K.; Číslo grantu:SGS16/240/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Autor:Schäfer, M.; Číslo grantu:SGS16/243/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Metody a aplikace matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS16/239/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS16/238/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TE01020069; Od:2012, do: 2019