Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2016

Počet záznamů: 27, dotaz trval: s, datum: 2024-05-29T00:00:01.759+02:00

Path Integration in Complex Dynamical Systems
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:W911NF-17-1-0108; Od:2016, do: 2017
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:LM2015049; Od:2016, do: 2019
Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LG15052; Od:2016, do: 2017
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:LD17038; Od:2016, do: 2019
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2015054; Od:2016, do: 2019
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2015058; Od:2016, do: 2019
Advanced analysis of experimental data in nuclear and particle physics
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:NF-CZ07-MOP-4-256-2015; Od:2016, do: 2016
Metody symetrií pro diferenciální rovnice a jejich diskretizace
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:7AMB16PL043; Od:2016, do: 2017
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:GA16-09824S; Od:2016, do: 2018
Účast České republiky na experimentech v Brookhavenské národní laboratoři v USA
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LG15001; Od:2015, do: 2017
25th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 30/16/F4; Od:2016, do: 2016
Workshop EJČF 2016
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SVK 31/16/F4; Od:2016, do: 2016
Dynamika komplexních kvantových systémů
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS16/241/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SGS16/242/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Vývoj, testování a vyhodnocování parametrů nových křemíkových senzorů pro nový dráhový detektor experimentu ATLAS
Autor:Korchak, O.; Číslo grantu:SGS16/098/OHK4/1T/14; Od:2016, do: 2016
Analýza elektromagnetických signálů vyzařovaných bleskovými výboji
Autor:Špačková, H.; Číslo grantu:SGS16/099/OHK4/1T/14; Od:2016, do: 2016
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Autor:Moudrá, K.; Číslo grantu:SGS16/240/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Autor:Schäfer, M.; Číslo grantu:SGS16/243/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Metody a aplikace matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS16/239/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS16/238/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS15/164/OHK4/2T/14; Od:2015, do: 2016
Řešitelné modely kvantových procházek a jejich aplikace
Autor:Štefaňák, M.; Číslo grantu:GP14-02901P; Od:2014, do: 2016
Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GA14-07983S; Od:2014, do: 2016
Využití potenciálu kvantových procházek
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA13-33906S; Od:2013, do: 2016
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:GA13-20841S; Od:2013, do: 2016
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:LK11209; Od:2012, do: 2016
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TE01020069; Od:2012, do: 2019