Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2012

Počet záznamů: 22, dotaz trval: s, datum: 2024-06-21T00:00:01.788+02:00

Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EE2.3.30.0034; Od:2012, do: 2015
Use of Small Tokamak GOLEM as a Test Bed for Application of High Temperature Superconductors in Fusion Devices
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:17116; Od:2012, do: 2013
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:LK11209; Od:2012, do: 2016
Obecný popis strukturálních změn v ekonomice za použití multi-agentových modelů
Autor:Lavička, H.; Číslo grantu:GAP402/12/2255; Od:2012, do: 2013
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TE01020069; Od:2012, do: 2019
Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GCP402/12/J077; Od:2012, do: 2014
Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách - experimenty CBM a HADES
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LG12007; Od:2012, do: 2014
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SVK 29/12/F4; Od:2012, do: 2012
6th Student Colloquium and School on Mathematical Physics
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:SVK 30/12/F4; Od:2012, do: 2012
21th Student Conference "Winter school on Mathematical Physics",
Autor:Chadzitaskos, G.; Číslo grantu:SVK 28/12/F4; Od:2012, do: 2012
4th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 27/12/F4; Od:2012, do: 2012
Řešení modelů ve fyzice a informatice
Autor:Chadzitaskos, G.; Číslo grantu:SGS11/132/OHK4/2T/14; Od:2011, do: 2012
Studium magnetického udržení plazmatu
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS11/131/OHK4/2T/14; Od:2011, do: 2012
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SGS10/293/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na nich založených
Autor:Potoček, V.; Číslo grantu:SGS10/294/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS10/292/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:SGS10/295/OHK4/3T/14; Od:2010, do: 2012
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:224982; Od:2008, do: 2012
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LA09013; Od:2009, do: 2012
Spolupráce ČR s CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LA08015; Od:2008, do: 2012
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:LA08032; Od:2008, do: 2012
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:MSM6840770039; Od:2007, do: 2013