Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2015

Počet záznamů: 18, dotaz trval: s, datum: 2024-06-21T00:00:01.788+02:00

Účast České republiky na experimentech v Brookhavenské národní laboratoři v USA
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LG15001; Od:2015, do: 2017
Workshop experimentální jaderné a částicové fyziky 2015
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SVK 36/15/F4; Od:2015, do: 2015
24th Student conference "Winter school on mathematical physics "
Autor:Štefaňák, M.; Číslo grantu:SVK 37/15/F4; Od:2015, do: 2015
7th Student Workshop - Winter school on Plasma Physics
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 35/15/F4; Od:2015, do: 2015
Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS15/164/OHK4/2T/14; Od:2015, do: 2016
Fenomenologie a teorie fyziky těžkých iontů
Autor:Křelina, M.; Číslo grantu:SGS15/093/OHK4/1T/14; Od:2015, do: 2015
Řešitelné modely kvantových procházek a jejich aplikace
Autor:Štefaňák, M.; Číslo grantu:GP14-02901P; Od:2014, do: 2016
Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GA14-07983S; Od:2014, do: 2016
Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EE2.3.30.0034; Od:2012, do: 2015
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LG13009; Od:2013, do: 2015
Využití potenciálu kvantových procházek
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA13-33906S; Od:2013, do: 2016
Spolupráce ČR s CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LG13031; Od:2013, do: 2015
Studium jaderné hmoty v ultra-relativistických jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:GA13-20841S; Od:2013, do: 2016
Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS13/215/OHK4/3T/14; Od:2013, do: 2015
Struktury a aplikace matematické fyziky
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:SGS13/217/OHK4/3T/14; Od:2013, do: 2015
Studium fundamentálních vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v laboratoři CERN - fáze 2
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SGS13/216/OHK4/3T/14; Od:2013, do: 2015
Zapojení prof. Guillerma Contrerase do činnosti Centra pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek na FJFI ČVUT
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:LK11209; Od:2012, do: 2016
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TE01020069; Od:2012, do: 2019