Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2009

Počet záznamů: 19, dotaz trval: s, datum: 2024-07-13T00:00:03.499+02:00

neuveden
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:GA 224982; Od:2008, do: 2009
Koordinové evropské fúzní vzdělávání
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:224982; Od:2008, do: 2012
Účast ČR v experimentu STAR v laboratoři BNL, USA
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LA09013; Od:2009, do: 2012
Doplnění programu výuky fyziky pro nadané studenty
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:4/12.3.7-b; Od:2009, do: 2009
Internacionalizace doktorského studia na FJFI. Působení významných zahraničních akademických pracovníků na ČVUT
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:4/6.1. 4b; Od:2009, do: 2009
Výměny studentů ČVUT v rámci světových laboratoří základního výzkumu
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:4/1/4/d; Od:2009, do: 2009
Kvantová korelace, provázání a nelokálnost
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:MEB100903; Od:2009, do: 2009
Vybrané matematické aspekty nehermitovských kvantových modelu
Autor:Siegl, P.; Číslo grantu:CTU0910114; Od:2009, do: 2009
Metodické centrum termojaderné fúze
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:1581/2009; Od:2009, do: 2009
Spolupráce ČR s CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LA08015; Od:2008, do: 2012
Vlastnosti kvantových procházek a kvantových letů
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:MEB040805; Od:2008, do: 2009
Matematické struktury v teoretické fyzice
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GD202/08/H072; Od:2008, do: 2011
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:LA08032; Od:2008, do: 2012
Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LC07048; Od:2007, do: 2011
Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:MSM6840770039; Od:2007, do: 2013
Účast na experimentu CBM
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LA316; Od:2007, do: 2010
Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
Autor:Exner, P.; Číslo grantu:LC06002; Od:2006, do: 2011
Centrum částicové fyziky
Autor:Hlavatý, L.; Číslo grantu:LC527; Od:2005, do: 2011
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:FNSPE, IPP.CR (EURATOM); Od:2000, do: 2011