Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2001

Počet záznamů: 20, dotaz trval: s, datum: 2024-05-29T00:00:01.759+02:00

MEDIPIX
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:ME 238; Od:2001, do: 2001
Třídimenzionální detektory k zobrazování pomocí záření
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:G5RD-CT-2001-00536; Od:2001, do: 2001
Zkoumání vlastností kvarků v interakcích proton-proton a antiproton-proton při energiích 14 TeV a 1,8 TeV s koncovými stavy mnoha jetů
Autor:Otec, R.; Číslo grantu:300111014; Od:2001, do: 2001
Aplikace koincidenční instrumentální neutronové aktivační analýzy
Autor:Ndiaye, I.; Číslo grantu:300110914; Od:2001, do: 2001
Spektroskopie jádra 159Gd
Autor:Granja, C.; Číslo grantu:300110814; Od:2001, do: 2001
Konference o problematice dvojitého rozpadu beta (MEDEX01)
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:300111214; Od:2001, do: 2001
Studium dvojitého beta rozpadu 100 Mo
Autor:Vála, L.; Číslo grantu:300111314; Od:2001, do: 2001
Spinové korelace kvarků top-antitop produkovaných v interakcích proton-proton a antiproton-proto při energiích 14 TeV a 2 TeV
Autor:Smolek, K.; Číslo grantu:300111114; Od:2001, do: 2001
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA202/01/0318; Od:2001, do: 2003
Algebraické struktury metody obrácené úlohy roztylu
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:1929/G4; Od:2001, do: 2001
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:MSM 210000019; Od:1999, do: 2004
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:MSM 210000018; Od:1999, do: 2004
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:FNSPE, IPP.CR (EURATOM); Od:2000, do: 2011
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:IST-1999-13021; Od:2000, do: 2003
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:2000/5240/C-2; Od:2000, do: 2002
Konference NEMO
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:05-2-0986; Od:2000, do: 2003
Exkurze studentů
Autor:Janout, Z.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2002
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2003
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:06-4-1036; Od:2000, do: 2002
CERN - RD 49
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD49; Od:1999, do: 2002