Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2002

Počet záznamů: 14, dotaz trval: s, datum: 2024-06-21T00:00:01.788+02:00

Jaderné receptory zachované během evoluce Metazoa
Autor:Chadzitaskos, G.; Číslo grantu:GA304/00/1128; Od:2002, do: 2002
Anomální difúze části plazmatu v elektrostatické turbulenci a systémech s magnetickými ostrovy
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:IAA1043201; Od:2002, do: 2004
Spinové korelace kvarku top-antitop produkovaných v interakcích proton-proton a antiproton-proton při energiích 14 TeV a 2 TeV
Autor:Smolek, K.; Číslo grantu:CTU0212814; Od:2002, do: 2002
Nelineární zobrazení a kvantové informace
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA202/01/0318; Od:2001, do: 2003
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:MSM 210000019; Od:1999, do: 2004
Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Autor:Tolar, J.; Číslo grantu:MSM 210000018; Od:1999, do: 2004
Modelování pohybu iontů v potenciálních strukturách okrajového plazmatu
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:FNSPE, IPP.CR (EURATOM); Od:2000, do: 2011
Dekoherence v kvantových sítích a činnost hradel
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:IST-1999-13021; Od:2000, do: 2003
MEDIPIX Vývoj pixelových detektorů pro detekci fotonů X záření v medicíně
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:2000/5240/C-2; Od:2000, do: 2002
Konference NEMO
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:05-2-0986; Od:2000, do: 2003
Exkurze studentů
Autor:Janout, Z.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2002
Výzkum slabých interakcí při nízkých energiích
Autor:Štekl, I.; Číslo grantu:10-0-1026; Od:2000, do: 2003
Studium vlastností atomových jader pomocí neutronů
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:06-4-1036; Od:2000, do: 2002
CERN - RD 49
Autor:Pospíšil, S.; Číslo grantu:RPC RD49; Od:1999, do: 2002