Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2021

Počet záznamů: 37, dotaz trval: s, datum: 2024-06-21T00:00:01.788+02:00

Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:; Od:2021, do: 2025
Scientific and Education Activities on the GOLEM Tokamak in the Framework of the IAEA CRP
Autor:Svoboda, V.; Číslo grantu:IAEA Research Contract No.22782; Od:2018, do: 2022
The 30th Student Conference "Winter School on Mathematical Physics"
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SVK 34/21/F4; Od:2021, do: 2021
Workshop JČF 2021
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:SVK 33/21/F4; Od:2021, do: 2021
Čtvrtý miniworkshop difrakce, ultraperiferálních srážek a korelací
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SVK 32/21/F4; Od:2021, do: 2021
13th Student Workshop - School on Plasma Physics
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 31/21/F4; Od:2021, do: 2021
New Diagnostic Methods for Study of Runaway Electrons in Tokamaks
Autor:Kulkov, S.; Číslo grantu:SGS21/167/OHK4/3T/14; Od:2021, do: 2023
Počítačové řízení a automatizace experimentu pro výuku
Autor:Holub, L.; Číslo grantu:SGS21/067/OHK4/1T/14; Od:2021, do: 2021
Hadronové spršky ve srážkách těžkých iontů na LHC
Autor:Karpenko, I.; Číslo grantu:8J21FR024; Od:2021, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:LM2018112; Od:2020, do: 2022
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2018109; Od:2020, do: 2022
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2018104; Od:2020, do: 2022
Pokročilá kosmická dozimetrie pro biologické systémy
Autor:Marčišovská, M.; Číslo grantu:TJ04000374; Od:2020, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky - OP II.
Autor:Wagner, V.; Číslo grantu:EF18_046/0016066; Od:2020, do: 2022
Dynamické vlastnosti kvarkovo gluonového plazmatu
Autor:Trzeciak, B.; Číslo grantu:GJ20-16256Y; Od:2020, do: 2022
Neperturbativní přístup k řešení jaderného mnohočásticového problému
Autor:Pokorný, J.; Číslo grantu:SGS19/187/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Vlastnosti a aplikace iterovaných kvantových zobrazení
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS19/186/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na urychlovači LHC.
Autor:Myška, M.; Číslo grantu:SGS19/185/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Studium jádro-jaderných srážek na experimentu STAR
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:SGS19/184/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Struktury a metody matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS19/183/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Teorie a fenomenologie silných interakcí při vysokých energiích
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:SGS19/182/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Study of basic properties of QCD and Gravitation with the experiments ALICE and AEgis at CERN
Autor:Contreras, J.; Číslo grantu:SGS19/181/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
Studium udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS19/180/OHK4/3T/14; Od:2019, do: 2021
European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:610557-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB; Od:2020, do: 2026
Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek kosmického záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV40108; Od:2019, do: 2022
Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TH04010294; Od:2019, do: 2022
Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi
Autor:Korbel, J.; Číslo grantu:GA19-16066S; Od:2019, do: 2022
Kvantové a klasické náhodné procházky
Autor:Potoček, V.; Číslo grantu:GJ19-15744Y; Od:2019, do: 2022
SpacePix2 - advanced monolithic space radiation detector
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:; Od:2019, do: 2021
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30018; Od:2018, do: 2021
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30218; Od:2018, do: 2021
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LTT18002; Od:2018, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EF16_013/0001677; Od:2017, do: 2021
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LTT17018; Od:2017, do: 2022
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_017/0002248; Od:2017, do: 2022
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_018/0002247; Od:2017, do: 2022
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:EF16_019/0000778; Od:2018, do: 2023