Granty

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,

Granty v VVVS - 2017

Počet záznamů: 33, dotaz trval: s, datum: 2024-07-13T00:00:03.499+02:00

Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Autor:Marčišovská, M.; Číslo grantu:TJ01000200; Od:2017, do: 2019
Analýza Schumannových rezonancí a vzdálené studium bleskových a nadoblačných výbojů
Autor:Špačková, H.; Číslo grantu:SGS17/139/OHK4/2T/14; Od:2017, do: 2018
Studium magnetického udržení plazmatu
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SGS17/138/OHK4/2T/14; Od:2017, do: 2018
26th Student conference "Winter school on mathematical physics"
Autor:Břeň, D.; Číslo grantu:SVK 28/17/F4; Od:2017, do: 2017
Workshop EJČF 2017
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SVK 27/17/F4; Od:2017, do: 2017
CERN Computing
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EF16_013/0001404; Od:2017, do: 2019
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EF16_013/0001677; Od:2017, do: 2021
Path Integration in Complex Dynamical Systems
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:W911NF-17-1-0108; Od:2016, do: 2017
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:LTC17038; Od:2017, do: 2020
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LTT17018; Od:2017, do: 2022
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:EF16_013/0001569; Od:2017, do: 2020
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_017/0002248; Od:2017, do: 2022
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_018/0002247; Od:2017, do: 2022
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:LM2015049; Od:2016, do: 2019
Fotonické kvantové sítě
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA17-00844S; Od:2017, do: 2019
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GA17-05990S; Od:2017, do: 2019
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GF17-33812L; Od:2017, do: 2019
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:GA17-11805S; Od:2017, do: 2019
Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LG15052; Od:2016, do: 2017
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:LD17038; Od:2016, do: 2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA17-04505S; Od:2017, do: 2019
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2015054; Od:2016, do: 2019
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2015058; Od:2016, do: 2019
Metody symetrií pro diferenciální rovnice a jejich diskretizace
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:7AMB16PL043; Od:2016, do: 2017
Formování rovnovážných stavů v kvantových sítích
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:GA16-09824S; Od:2016, do: 2018
Účast České republiky na experimentech v Brookhavenské národní laboratoři v USA
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LG15001; Od:2015, do: 2017
Dynamika komplexních kvantových systémů
Autor:Novotný, J.; Číslo grantu:SGS16/241/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic, jaderné hmoty a antihmoty v labořatoři CERN - experimenty ALICE a AEgIS
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:SGS16/242/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním experimentu ATLAS na hadronovém urychlovači LHC v laboratoři CERN.
Autor:Moudrá, K.; Číslo grantu:SGS16/240/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
Autor:Schäfer, M.; Číslo grantu:SGS16/243/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Metody a aplikace matematické fyziky
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:SGS16/239/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:SGS16/238/OHK4/3T/14; Od:2016, do: 2018
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TE01020069; Od:2012, do: 2019